2 Ekim 2012 Salı

Kadın Kuruluşları Çalıştayı


Kadın Kuruluşları Çalıştayı

Yürüttükleri farklı programlar aracılığıyla Türkiye’de geniş kadın kitlelerine ulaşan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, üreme sağlığı ve üreme hakları konularında farkındalıklarını arttırmak amacıyla Willows Foundation, 2004 ve 2005 yıllarında İstanbul'da 3 adet çalıştay düzenlemiştir. Türkiye genelinde 9 farklı ilden katılım olan bu çalıştaylara, aşağıda adı geçen STK'ların temsilcileri iştirak etmiştir:
 • Türk Anneler Derneği
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
 • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 • Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
 • Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Girişim Grubu (KASAD-G)
 • Soroptimistler Klübü
 • İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi (KHUM)
 • İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV)
 • Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri “Bizim Bedenlerimiz, Bizim Cinselliklerimiz” Projesi
 • İst. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Aile Sağlığı Projesi
 • Türk Kadınlar Birliği
 • Hayat Vakfı
 • Türk Eczacılar Birliği
 • Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AK-DER)
 • Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Derneği
 • Gökkuşaği İstanbul Kadın Platformu
 • Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
 • Yardım Sevenler Derneği
 • Türk Kadınlar Konseyi Derneği / Ankara
 • Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği / Şanlıurfa
 • Van Kadın Derneği
 • Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği
 • Adana İş Kadınları Derneği
 • Yerel Gündem 21 Kars Kent Konseyi
 • Yerel Gündem 21 Diyarbakır Kent Konseyi
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği / Trabzon
 • Türkiye Aile Planlaması Derneği / Trabzon
Bu çalıştaylarda ilk olarak, üreme sağlığı ve üreme hakları kavramlarının dünyada ortaya çıkışı ve günümüze kadar olan gelişimleri, tarihsel süreçte yer alan uluslararası sözleşmeler paralelinde özetlenmiş; ardından da cinsel haklar ve üreme haklarının insan hakları ile olan bağlantısının ortaya konması için, Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu'nun “Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi”’nde yer alan 12 madde açıklanmış ve maddeler tartışmaya açılmıştır. Tıp doktoru ve avukat olan katılımcıların gerçek hayattan vaka örnekleriyle zenginleştirdikleri bu tartışmalardan sonra oturumlara, katılımcı STK’ların halihazırda yürütmekte oldukları faaliyetlerin ilgili maddeler perspektifinden gözden geçirilmesiyle devam edilmiştir.
Son olarak, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Av. Canan Arın’ın desteğiyle çalıştay için derlenen üreme hakları ihlallerini içeren vaka örnekleri; Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu’nun Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi, Başvurucu Hakları ve TCK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde grup çalışması yoluyla yorumlanıp tartışılmış, vaka çözümleri ve öneriler sunulmuştur.
Willows Foundation'ın, ilgili kanun ve sözleşmeler dahilinde sahip olduğumuz üreme haklarından toplumun çok çeşitli kesimlerine ulaşan sivil toplum örgütlerini ve kuruluşları haberdar ederek, bu konuda bilinç yukseltmeyi amaçlamış olduğu bu çalıştaylar, hem katılımcıların yüksek ilgisi ve güzel geribildirimleriyle sonuçlanmış; hem de kendilerine sağlanan bilgi ve dokuman desteği ile ayrı bir fayda yaratmıştır.